Vakblad Bulk

  • 0

Vakblad Bulk

Bulk is een multimediaal merk van Eisma Industriemedia BV in Doetinchem. Bulk bestaat uit vakblad Bulk, de website www.bulkgids.nl en een e-mail nieuwsbrief die 2x per week verschijnt. Behalve de reguliere edities van vakblad Bulk verschijnen jaarlijks twee speciale uitgaven: Stofbestrijding (in het voorjaar) en Haven op- en overslag (in het najaar). Ook organiseert Bulk seminars.

Vakblad Bulk verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 6.000 exemplaren, waarvan er zo’n 20% in België wordt verspreid. Vakblad Bulk is geregistreerd bij HOI (Het Oplage Instituut). Dat betekent dat de oplage en verspreiding van Vakblad Bulk door een onafhankelijke instantie wordt gecontroleerd.

De onderwerpen die in Vakblad Bulk aan de orde komen, zijn onder te verdelen in drie categorieën:
• intern transport (pneumatisch transport, bandtransport, elevatoren, etc.)
• opslag (silo’s, big bags, verpakken, etc.)
• unit operations (malen, zeven, drogen, koelen, etc.).

Voor meer informatie www.bulkgids.nl